Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców (dalej jako: „Usługobiorca” lub „Usługobiorcy”) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez MNIAM Joanna Sasin-Kowalczyk z siedzibą w Gdańsku, ul. Kłoczkowskiego 5/5, posiadającą NIP 5842309982, REGON: 389134265, tel. 504186890, e- mail:halo@pozytywnieojedzeniu.pl na stronie www.pozytywnieojedzeniu.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest MNIAM Joanna Sasin-Kowalczyk z siedzibą w Gdańsku, ul. Kłoczkowskiego 5/5, posiadającą NIP 5842309982, REGON: 389134265, tel. 504186890, e- mail: [halo@pozytywnieojedzeniu.pl (dalej jako: „Administrator”).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako: „RODO”).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: a) przetwarzane zgodnie z prawem; b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia: a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c) prawo do przenoszenia danych, d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraził taką zgodę, e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.
 7. Powyższe uprawnienia Usługobiorca może realizować zgodnie z postanowieniami art. 16 – 21 RODO.
 8. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się z Usługodawcą
 9. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie upoważnionym pracownikom, jak również podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w celu świadczenia Usług (w tym: firmie prowadzącej księgowość, prawnikom, firmie hostingowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie transportowej). Może mieć miejsce również sytuacja, że na podstawie przepisu prawa lub decyzji organu Administrator będzie zobowiązany do przekazania danych osobowych Usługobiorcy innym organom lub podmiotom.
 11. Administrator nie podejmuje w pełni zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym w oparciu o profilowanie.
 12. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: a) Lh.pl – w celu przechowywania danych na serwerze, b) Mailer Lite– w celu korzystania z systemu mailingowego, c) Przelewy24 – w celu korzystania z procesora płatności, zapewniającego bezpieczeństwo transakcji . d) Administrator korzysta z systemu mailingowego Mailer Lite. W tej sytuacji dochodzi do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego. Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 13. Przetwarzanie danych: a) NEWSLETTER Za pośrednictwem strony www.pozytywnieojedzeniu.pl Usługobiorca może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z aktywnością Usługodawcy w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe – adres e- mail i imię Usługobiorcy . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda Usługobiorcy wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Usługobiorca zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. b) ZAMÓWIENIA Składając zamówienie, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię ,nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Można również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Usługobiorca podał wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze ma on możliwość ich modyfikacji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych oso3bowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności. c) FAKTURY Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane osobowe będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. d) KOMENTARZE Dodając komentarz na blogu, Usługobiorca przekazuje dane – imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej oraz treść komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP,z wykorzystaniem którego dodano komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy zostanie podjęta decyzja o zamknięciu bloga. Dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy komentarzu). e) KONTAKT E- MAILOWY Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługobiorca przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Usługodawcą. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Usługobiorcy. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 14. Pliki cookies i inne technologie śledzące Strona www.pozytywnieojedzeniu.pl wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies pozwalają: a) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, b) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, c) ulepszać funkcje dostępne na stronie, d) korzystać z narzędzi analitycznych, e) korzystać z narzędzi marketingowych, f) korzystać z systemu komentarzy, g) wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo, h) zapewniać funkcje społecznościowe. Zgoda na cookies Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można w każdym czasie wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Cookies własne Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony. Cookies podmiotów trzecich Strona www.pozytywnieojedzeniu.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. Analiza i statystyka Cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie wykorzystywane są narzędzia Google Analytics. Zbieranew tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie stronyudostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies,ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Marketing Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Użytkowników reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook. Filmy zserwisu YouTube, Vimeo oraz Bunny net Na stronie www.pozytywnieojedzeniu.pl, zamieszczane są filmy pochodzące z serwisu YouTube, bunny net oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmyVimeo lub bunny net. Funkcje społecznościowe Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcjiwiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube. Komentarze Komentarze na blogu obsługiwane są przez system WordPres. Do przetwarzania komentarzy nie korzystamy z zewnętrznych wtyczek, a dane nigdy nie opuszczają serwera
 15. Logiserwera Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności postanowienia RODO.